Proszę wybarać z menu górnego odpowiednie pole

powodzenia

studia w zakresie zarządzania I stopień
studia w zakresie zarządzania II stopień
studia w zakresie ekonomii - I stopień


studia w zakresie ekonomii - II stopień


studia w zakresie gospodarki międzynarodowej I stopień

studia w zakresie gospodarki międzynarodowej II stopień

studia w zakresie finansów i rynków finansowych I stopień
studia w zakresie finansów i rynków finansowych II stopień
studia w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych - I stopień
studia w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych - II stopieństudia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw - I stopień
studia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw - II stopieństudia w zakresie nauk o jakości
studia w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw - II stopieńBachelor exam questions


Master exam questions